Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
21. ledna 2020 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Parrocchia Assunzione di Maria se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Parrocchia Assunzione di Maria a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Parrocchia Assunzione di Maria souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Parrocchia Assunzione di Maria shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Parrocchia Assunzione di Maria také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Parrocchia Assunzione di Maria automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Parrocchia Assunzione di Maria využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Parrocchia Assunzione di Maria.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Parrocchia Assunzione di Maria, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Parrocchia Assunzione di Maria nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Parrocchia Assunzione di Maria doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Parrocchia Assunzione di Maria. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Parrocchia Assunzione di Maria nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Parrocchia Assunzione di Maria a rodinu webů Parrocchia Assunzione di Maria.

Použití osobních informací

Parrocchia Assunzione di Maria shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Parrocchia Assunzione di Maria a k poskytování služeb, o které jste požádali. Parrocchia Assunzione di Maria také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Parrocchia Assunzione di Maria a jeho přidružených částí. Parrocchia Assunzione di Maria vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Parrocchia Assunzione di Maria neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Parrocchia Assunzione di Maria Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Parrocchia Assunzione di Maria může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Parrocchia Assunzione di Maria a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Parrocchia Assunzione di Maria nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Parrocchia Assunzione di Maria udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Parrocchia Assunzione di Maria za účelem zjištění, jaké služby Parrocchia Assunzione di Maria jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Parrocchia Assunzione di Maria, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Parrocchia Assunzione di Maria prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Parrocchia Assunzione di Maria nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Parrocchia Assunzione di Maria a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Parrocchia Assunzione di Maria nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Parrocchia Assunzione di Maria používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Parrocchia Assunzione di Maria nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Parrocchia Assunzione di Maria, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Parrocchia Assunzione di Maria nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Parrocchia Assunzione di Maria zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Parrocchia Assunzione di Maria uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Parrocchia Assunzione di Maria vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Parrocchia Assunzione di Maria nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Parrocchia Assunzione di Maria na adrese simste@aruba.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2020 Parrocchia Assunzione di Maria   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation